Crewpartner arbeider med den mest verdifulle ressursen i bedriften – menneskene som jobber der. Det er bedriftens ansatte som utvikler produktene, møter kundene og skaper kulturen som utgjør bedriften de jobber i. Ved å ha fokus på å utvikle den menneskelige faktoren, mener vi at verdiskapningen i bedriften styrkes, og arbeidsplasser sikres. Dette gjenspeiles i vår visjon:

«Crewpartner skal med fokus på den menneskelige faktoren skape økt jobbtrivsel, større engasjement, bedre resultater og varig endring for sine kunder. På den måten skal vi bli kundenes viktigste utviklingspartner.»

Vi har også fokus på verdier. Verdiene sier noe om hvordan vi ønsker å oppfattes av våre kunder og samarbeidspartnere. Når vi jobber med våre kunders ansatte, har vi stor fokus på den enkelte bedrifts verdier, og benytter dem aktivt for å skape en felles bedriftskultur som alle kan identifiser seg med.

verdier2Crewpartners verdier er:

Engasjerende
Det å være engasjert er grunnlaget for å lykkes i sitt arbeid. I Crewpartner er vi levende opptatt av det vi gjør, og motiverte for å hjelpe mennesker til å lykkes. Dette viser vi med vårt engasjement.

Inkluderende
Crewpartner har alltid fokus på å være inkluderende, for vi vet at skal vi lykkes med å skape varige endringer, må de ansatte få eierskap til mål og planer, og følelsen av å være en del av et team.

Handlingskraftig
Skal vi lykkes med å gi våre kunder valuta for pengene, må vi være villige til å sørge for konkrete handlinger- Det er først ved konkrete handlinger at resultater skapes, og vår handlingskraft inspirerer andre til å gjøre det samme.

Verdiskapende
Summen av vårt arbeid skal alltid være verdiskapende, og de resultatene vi oppnår skal måles i varige verdier. Sammen med våre kunder legger vi grunnlaget for varig endring og økt verdiskapning i bedriften.