I Crewpartner er vi opptatt av faktainformasjon. Vi mener at jo mer vi vet om de faktiske forhold, jo bedre beslutninger kan vi ta. Derfor har vi samlet noen av bransjens mest innovative tekniske løsninger for å optimalisere innsats, og gi oss informasjon om virksomhetens tilstand i sanntid. Våre verktøy er fysiske installerte produkter og skybaserte programvareløsninger.

Det er viktig at ledere har et godt informasjonsgrunnlag for å fatte beslutninger. Dette grunnlaget hentes fra mange ulike kilder, men for gode ledere er det ofte lang erfaring, markedskunnskap og magefølelse som ligger til grunn. Vi ønsker å legge til et ekstra element i beslutningsprosessen – Statistisk faktainformasjon.

Med våre måleverktøy kan vi se på antall besøkende kunder i en butikk, og hvor dyktige de ansatte er til å gjøre besøkende kunder til kjøpende kunder. Vi kan se på faktisk respons gjennom antall besøkende og handlende for ulike markedsføringstiltak i en butikk, kjede eller kjøpesenter. Vi kan også analysere hvordan de besøkende kundene beveger seg i et område, hvor lenge de står og ser i et butikkvindu eller hvor mye oppmerksomhet en ny utstilling får.

Ved hjelp av våre analyseverktøy får ledere ytterligere informasjon som vil hjelpe dem til å fatte de gode beslutningene, og på den måten øke omsetning og fortjeneste i virksomheten.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til optimalisert innsats og oversikt, ta kontakt med oss for et møte så kan vi vise deg hvor effektivt det fungerer.