Crewpartners motto er «The human factor», eller «Den menneskelige faktoren» og betegner våre prinsipper om at det er den menneskelige ressursen i bedriften som er den mest verdifulle. Menneskene skaper kulturen som kjennetegner bedriften og setter standarden for hvordan bedriften oppfattes av kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

factor

«The human factor» handler om fire grunnleggende personlige elementer:

  • Evne
  • Vilje
  • Kunnskap
  • Ferdighet

Det å lykkes med å utvikle medarbeidernes kunnskap om hva de skal gjøre, og ferdigheten til å gjøre det på best mulig måte, er helt avhengig av den enkelte medarbeiders personlige evner og egen fri vilje. Motiverte medarbeidere som opplever mestring i utførelsen av arbeidet, skaper en positiv arbeidskultur og høy lojalitet.

Lederne spiller en nøkkelrolle i den langsiktige utviklingen av gode medarbeidere. De samme fire elementene er personlige suksesskriterier for gode ledere. Ledere som med riktig balansering av oppgaveorientert- og personorientert ledelse klarer å utvikle gode holdninger og adferdsmønstre hos sine medarbeidere, øker medarbeidernes motivasjon, innsats, teamfølelse og dermed verdiskapningen i bedriften.

Med «The human factor» elementene hjelper Crewpartner ledere og medarbeidere til langsiktig endring av adferd og holdninger gjennom å tilføre kunnskap, trene på ferdigheter og skape prosesser som bidrar til økt trivsel og produktivitet.