Vi jobber tett på våre kunder. For å gjøre en best mulig jobb er vi avhengig av åpenhet og tillit i vårt forretningsforhold. Vi kan i løpet av oppdraget komme inn på områder som er sensitive, eller informasjon som er konfidensiell. Våre kunder skal derfor være 100% sikre på at vi håndterer dette på en forsvarlig måte.

Crewpartner følger disse etiske retningslinjene:

Vårt ansvar
Som innleid konsulent er det vårt ansvar å planlegge og utføre oppdraget slik det er avtalt.

Taushetsplikt
Vi plikter å ivareta taushet om forhold som kunden betror oss. Dette gjelder både informasjon av personlig og bedriftsmessig karakter. Vi skal alltid vise diskresjon. Samme plikt gjelder også partnere, personale og personer som er engasjert av oss i forbindelse med oppdraget.

Henvendelse fra presse
Dersom vi blir kontaktet av utenforstående i forbindelse med oppdraget, vil vi alltid vise slike henvendelser til kundens oppdragsansvarlig, hvis ikke annet er avtalt.

Uavhengighet
Vi er alltid uavhengige, slik at verken egne eller utenforståendes interesser skal innvirke på gjennomføringen av oppdraget.

Opptreden
Vi skal alltid opptre saklig og korrekt. Vi vil ikke opptre til skade for våre kunders interesser eller omdømme.

Konkurrenter
Vi vil alltid informere våre kunder om eventuelle oppdrag hos konkurrenter, før avtale inngås. Vi påtar oss ikke et oppdrag hos konkurrent uten at vår kunde aksepterer.

Kompetanse
Vi benytter bare konsulenter som er kvalifiserte til det arbeid oppdraget omfatter.

Rettigheter
Våre kurser, råd, forslag, metoder, løsninger og systemer er kun for kundens eget bruk. Dette materialet er beskyttet av ”Lov om åndsverk”. Denne opphavsretten gjør at kunden ikke kan selge, overdra eller bruke materialet på annen måte enn den som er tiltenkt og avtalt. Dette gjelder også til personer ansatt i kundens selskap, men som ikke omfattes av avtalen eller er direkte eller indirekte involvert.